Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie o znaku DA.26.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
zamówienie o znaku DA.26.11.2021
06.05.2021 więcej
Przetarg o znaku DA.26.11.2021 - wyjaśnienia do treści SIWZ
Przetarg o znaku DA.26.11.2021 - wyjaśnienia do treści SIWZ
28.04.2021 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie o znaku DA.26.12.2021.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o
zamówienie o znaku DA.26.12.2021.
28.04.2021 więcej
Przetarg – znak postępowania: DA.26.11.2021
Przetarg – znak postępowania: DA.26.11.2021
22.04.2021 więcej
Przetarg – znak postępowania: DA.26.12.2021
Przetarg – znak postępowania: DA.26.12.2021
09.04.2021 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania o znaku DA.26.6.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania o znaku DA.26.6.2021
23.03.2021 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak postępowania DA.26.7.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak
postępowania DA.26.7.2021
17.03.2021 więcej
Przetarg – znak postępowania DA.26.6.2021.
Przetarg – znak postępowania DA.26.6.2021.
05.03.2021 więcej
Zapytanie ofertowe o znaku DA.26.7.2021
zapytanie ofertowe o znaku DA.26.7.2021
25.02.2021 więcej
Przetarg – znak postępowania: DA.26.6.2021
Przetarg – znak postępowania: DA.26.6.2021
19.02.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się