2018-12-03

Dane kontaktowe

Archiwum Państwowe w Białymstoku

ul. Mickiewicza 101

15 - 257 Białystok

tel. (48) 85 743-56-03

www.bialystok.ap.gov.pl

e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl